Privacy statement sos.nmbrs

Op 25 mei 2018 gaat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in. Dit is de nieuwe privacywetgeving die geldt voor de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) geldt dan niet meer. 

Wat betekent de AVG voor u?

In de praktijk verandert er voor u, als klant van sos.nmbrs en/of gebruiker van de sos.nmbrs  software, niets. Maar om te voldoen aan de eisen van de AVG moeten we wel afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens. In deze afspraken staat onder andere omschreven hoe we omgaan met privacy, beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat we met al onze klanten dezelfde afspraken maken, hebben we deze opgenomen in onze algemene voorwaarden. Zo voldoet u, voor de gegevens die u via de sos.nmbrs software verwerkt, aan de vereisten van de AVG.

Hoe zit het met de verwerkersovereenkomst?

U bent, als gebruiker van sos.nmbrs, verwerkingsverantwoordelijke. U gebruikt sos.nmbrs om (persoons-) gegevens te verwerken, en dat maakt ons de verwerker. Dat betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden tussen u en sos.nmbrs. In die afspraken staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met privacy en de beveiliging van persoonsgegevens. In de algemene voorwaarden worden artikel 20 tot en met 31 gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst. U hoeft dus geen losse overeenkomst te sluiten om aan de vereisten van de AVG te voldoen.

Uw gegevens goed beveiligd

Wij verwerken uw gegevens via Nmbrs en wij vinden het heel belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. Op de security-pagina van Nmbrs staat beschreven hoe zij ervoor zorgen dat uw en onze gegevens beschermd blijven en hoe het back-up management is geregeld. Voor de beveiliging van onze andere data zoals emaildata, Cloud opslag e.d. gebruiken wij altijd de nieuwste versie van McAfee virusbeveiliging & internet-security en voor Back-up, Disaster Recovery en Storage management de software van Acronis.

Daarnaast hebben al onze medewerkers de Gedragscode en richtlijnen (inclusief geheimhoudingsplicht) van sos.nmbrs getekend.

Wat doen we met uw gegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt sos.nmbrs o.a. de volgende gegevens vast voor het verwerken van salaris- en HR administraties.

Naam-, Adres- Woonplaatsgegevens

Beroepsgegevens

Burgerservicenummers en geboortedata

Opleidingsgegevens

Contactgegevens (o.a. telefoonnummers en e-mailadressen

Verlof- en verzuimgegevens

Familiesamenstelling

Functioneringsgegevens

Financiële gegevens / Salarisgegevens

Bankrekeningnummers

Belonings-, uitkerings- en/of pensioengegevens

In-/uitstoommutaties / dienstverbanden

sos.nmbrs gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

sos.nmbrs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van sos.nmbrs) tussen zit.

Openbaar maken

sos.nmbrs zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.

Gegevens wijzigen

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op.

Website sos.nmbrs: bescherming van uw gegevens

sos.nmbrs garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website.

Websites van andere bedrijven

sos.nmbrs is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites die via links aan sos.nmbrs gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat.

Cookies

Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u heeft opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. De cookies kunnen door derden worden gebruikt om de website te helpen analyseren. Met de informatie uit de cookies (zoals IP-adres en web activiteit) kan worden voorkomen dat u telkens dezelfde advertenties te zien krijgt. Ook kan hiermee klikfraude worden tegengegaan en worden er advertenties geselecteerd die relevanter voor u zijn.

U kunt de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor meer informatie over in- en uitschakelen van cookies én het verwijderen hiervan in het Help-menu van uw internetbrowser.

Wijzigingen in privacyverklaring

sos.nmbrs houdt het recht om de privacy statement te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem contact met ons op via 085 – 0656726 of via